Deneysel Aşıklı Evleri

  Aşıklı Höyük'te 1990-1991 yıllarında ortaya çıkarılan ve tipik konut yapısı örneklerini oluşturan altı kerpiç evin bire bir orjinaline uygun olarak yeniden yapılması gerek deneysel arkeoloji açısından bilimsel soruları yanıtlamaya, gerekse ziyaretçilerin tarihöncesi evleri yakından ve hatta içine girerek ziyaret etmelerini sağlamaktadır. Bu evler höyük sınırları dışına inşa edilmiştir.

  Deneysel arkeloji açısından kerpiç toprağının hazırlanma süreci, çalışan kişi sayısı, ne kadar sürede ve nasıl kerpiç yapıldığı, kalıplama işleri, kurutulma süreci, inşa süreci vb., tarihöncesi yapı işçiliğinin anlaşılabilmesi açısından son derece önemlidir. Yapıların çoğunun temel seviyesinde bulunmuş olması nedeniyle kapı geçitleri, çatı yapıları bilinmezlerle doludur. Bu gibi soruların ortaya konması ve yapım süreçlerinin belgelenmesi, yeni dönem kazılarda, kazı yöntemi ve analizler açısından büyük kazançtır. Yapım süreci ve tüm ayrıntılar başından sonuna notlar alınarak, fotoğraflanarak ve filme çekilerek belgelenmiştir.

  Ziyaretçiler açısından Aşıklı evlerinin replikalarının yapılması, bir başka açıdan, değişen arkeoloji anlayışı, arkeolojinin toplumumuzca benimsenmesi ve koruma anlayışının geliştirilmesi açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Meslek dışı ziyaretçiler için, temel seviyesinde ortaya çıkarılan bir yapının gözle canlandırılması güçtür. Yapıların bir bütün olarak, toprak zemin ve dam seviyesinde birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyacak şekilde sergilenmesi, yapıların içine girilebilmesi, interaktif biçimde Neolitik dönem yaşam biçiminin anlaşılması, ve dolayısıyla kültürel mirasımızın benimsenmesini sağlayacaktır.