Aşıklı Höyük
Proje Başkanı ve Yardımcıları
Arazi Ekibi
Jeoarkeoloji
Arkeozooloji
Arkeobotanik
Yontma Taş
Atölye
Mimari ve Çizim
Restorasyon ve Koruma
Toprak Analizleri
Antropoloji
Etnoarkeoloji ve Kültürel Miras Yönetimi
Çocuk Atölyesi ve Kadın Projesi
Fotoğraf ve Web