Yeni Dönem Kazı ve Araştırma Çalışmaları

  Aşıklı Höyük'te ikinci dönem kazı çalışmaları soruna yönelik bilimsel kazılar uluslararası bir ekip tarafından yürütülmektedir. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran'ın başkanlığında İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan ekibin yürütücülüğünde, Arizona Üniversitesi - ABD, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi/CNRS - Fransa, Gröningen Üniversitesi - Hollanda, Münih Üniversitesi - Almanya, Bar Ilan Üniversitesi - İsrail, Wiener Laboratuvarı Atina - Yunanistan, Quebec Üniversitesi - Kanada ve Kültürel Miras Merkezi - Moğolistan'dan uzmanlar yeni dönem çalışmalarına katılmaktadır.

   Aşıklı Höyük 2. Dönem Araştırma ve Kazı Projesi, Çevre-paleoçevre, iklim
Bölgesel ve yerel hammadde kaynakları
Mevsimsel/geçici yerleşmeden yerleşik yaşama geçiş
Mekan kullanımı - mekan yenileme, yapı sürekliliği
Sosyal organizasyon, sosyal yapı, roller ve kurallar
Alan antropolojisi - ölü gömme gelenekleri, sosyal yapı
Sağlık
Nüfus
Beslenme - toplama, üretim, işleme, depolama, tüketim, atım
Avcılık - av hayvanları, ortam, insan-hayvan ilişkisi, proto-domestication
Ateş - pişirme ve ısınma yöntemleri, ocaklar, yakacak sorunu
Toplumsal inançlar - gelenekler, kutlamalar
Günlük faaliyetler
Obsidyen işçiliği - teknolojik, tipolojik, işlevsel
Sürtme taş
Sepetçilik
Deri işleme
Kireç yapımı
Kerpiç gibi temel konulardaki soruları açıklamaya yönelik olarak planlanmıştır. Yerli ve yabancı uzmanların yanısıra, çeşitli laboratuvarlarla da işbirliği yapılmıştır. Yukarıda sözü edilen araştırma konuları fen-bilimsel analizlerle desteklenmektedir.

  Saha Gelişim Planı kapsamında iki farklı koruma projesi ve iki farklı sergileme projesi geliştirildi. Bunlardan biri, Aşıklı Höyük'ün güneybatısındaki kamusal alanda bulunan özel işlevli yapıların üzerinin koruyucu çatı yapısı ile kapatılması, bir diğeri ise kazısı tamamlanmış alanlarda ortaya çıkarılan kerpiç mimarinin orjinalinin tekrardan toprak altına gömülerek, üstlerine orjinali ile bire bir planda ancak açık havaya dayanıklı bir malzeme(alker) ile kopyalarının yapılarak sergilenmesi. Orta Anadolu Bölgesi'nin Kapadokya kesimindeki en erken köy yerleşmesi örneğini oluşturan Aşıklı Höyük, aynı zamanda kerpiç konut mimarisinin bölgedeki en eski örneği ve yerleşme düzenini bu denli geniş alanda yansıtan tek örneği.

Kültürel Miras Yönetimi kapsamındaki bu projelerle birlikte, özelde Aşıklı Höyük, genelde ise arkeoloji ve geçmiş kültürlerimizin geniş kitlelere tanıtılması, benimsenmesi be dolayısıyla korunmasının sağlanmasına yönelik Aşıklı Höyük El Sanatları Atölyesi, Aşıklı Höyük Arkeoloji Eğitim Atölyesi, Kızılkaya Etnografya Merkezi gibi projeler, 2010 yılından beri kazı çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir.